Thông báo Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 2 năm 2019


Thông báo đến các bạn sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trong thời gian từ ngày 10/6/2019 đến 11/2019 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 28/11/2019 (thứ năm).

Địa điểm: Giảng đường 1.

Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 15/11/2019 theo link sau: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 2 năm 2019 (Sinh viên đăng nhập bằng email do Trường cấp để đăng ký)

Các lưu ý: 

  • Sinh viên xem kết quả đăng ký tại: DS Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
  • Phòng CTSV chỉ sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi, thứ tự trao bằng cho những sinh viên đăng ký tham dự Lễ.
  • Danh sách Thứ tự trao bằng, Vị trí chỗ ngồi, Phòng Công tác Sinh viên sẽ thông báo vào ngày 25/11/2019 (Thứ hai)

Chi tiết về việc Nhận bằng, Nhận Lễ Phục xem thông báo đính kèm