Categories Tin tức

Danh sách dự kiến đề nghị học bổng Khoa KHMT 2019

Thân chào các bạn sinh viên,

Sau khi xem xét hồ sơ của các bạn, đơn vị tài trợ học bổng và các Thầy cô phụ trách xét học bổng của Khoa đã đề nghị danh sách các bạn sinh viên như sau:

I. Học bổng 100% học phí chính qui 1 học kỳ (5 triệu / 1 học bổng)

1.Trương Đức Vũ, 18520194

2. Nguyễn Xuân Dương, 18520212

3. Phạm Thừa Tiểu Thành, 17521056

4. Nguyễn Văn Trưa, 15520934

II. Học bổng 50% học phí chính qui 1 học kỳ (2.5 triệu / 1 học bổng)

1. Trần Thị Kim The, 16521152

2.Đỗ Minh Tuấn, 16521545

3.Hồ Sỹ Tuyến, 17521244

4.Nguyễn Minh Cảnh, 16521493

5. Trần Thiện Trong, 16521541

6.Phan Nguyên, 17520828

7.Nguyễn Thị Phương Hảo, 17520449

8.Nguyễn Văn Tiến, 18521489

Dự kiến lễ trao học bổng vào sáng thứ 4, ngày 20/11/2019.

Các bạn có thắc mắc xin vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa tại lầu E 5.3 trước ngày 20/11/2019.

Trân trọng.