Categories Tin tức

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2019

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2019.

Thời gian: từ 12/12 đến 17/12/2018, nộp tại VP Khoa (E5.2)

Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đăng ký xét tốt nghiệp https://cs.uit.edu.vn/category/quy-dinh/bieu-mau/
  2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)
  3. Bản sao chứng chỉ quốc phòng (công chứng)
  4. Giấy khai sinh
  5. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng)
  6. Biên lai lệ phí xét tốt nghiệp (đóng tại phòng Kế hoạch-Tài chính)