Thông báo tuyển bổ sung vào các lớp tài năng đợt 1 năm 2020

Khoa Khoa học máy tính sẽ xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp tài năng khoá 2018 và 2019.

Sinh viên có nguyện vọng xét tuyển vào hệ tài năng nộp đơn theo mẫu .

Thời gian:

  • Đến 20/02/2020 (đối với khoá 2018)
  • Đến 12/03/2020 (đối với khoá 2019)