Categories Tin tức

Thông báo kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp HK2 2019-2020

Sinh viên đã đăng ký học phần thực hiện khoá luận tốt nghiệp (CS505) chuẩn bị theo các bước sau:

Từ 10/02/2020 – 14/02/2020: nộp đăng ký đề tài khoá luận (theo mẫu)

Do diễn biến phức tạp của dịch Corona, nên thời gian nộp đăng ký đề tài sẽ lùi lại 1 tuần: từ 17/02 – 20/02/2020.

Theo thông báo của Trường, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020. Để tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên, các em đăng ký trước đề tài khoá luận tốt nghiệp online. Sau khi bắt đầu đi học sẽ nộp bảng giấy.

Lớp KHMT:

https://drive.google.com/file/d/1ufyWmVQoeReERT6MU22nRgC3-x4IOWpQ/view?usp=sharing

Lớp Tài năng:

https://drive.google.com/file/d/1IvlDrJuk0rUMm9BHssv7xsVL6_5eSFO3/view?usp=sharing

Từ 20/04/2020 – 24/04/2020: báo cáo giữa kỳ

Thời gian bảo vệ (dự kiến): tuần cuối tháng 06 hoặc đầu tháng 07.

Những thắc mắc liên quan đến khoá luận tốt nghiệp liên hệ Thầy Kiệt qua email: kietnt@uit.edu.vn