THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02/3/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ trên chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định về kế hoạch học tập của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:

1. Về lịch học của các lớp trong học kỳ 2, 2019-2020: Tất cả các lớp sẽ học theo thời khóa biểu với hình thức online từ ngày 09/3/2020 đến 21/03/2020 (2 tuần). Giảng viên chủ động liên hệ thông báo chi tiết cho sinh viên các lớp thông qua hệ thống hỗ trợ học tập (https://courses.uit.edu.vn). Sinh viên, giảng viên xem thêm hướng dẫn kênh hỗ trợ học online tại thông báo https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/202002/tb_ke_hoach_giang_day_hk2_2019-2020_dieu_chinh.pdf

2. Về lịch thi học kỳ 1, 2019-2020 của Khóa tuyển năm 2019: Lịch thi được dời lại đến cuối tháng 3 hoặc tháng 4 tùy tình hình thực tế. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

3. Về lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, 2019-2020: Các hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp vẫn diễn ra trong tuần 02/3/2020 theo thông báo của các khoa. Sinh viên có thể lựa chọn hình thức báo cáo offline hoặc online. 

Sinh viên chủ động theo dõi các trang website, forum, fanpage và email sinh viên của Trường để nắm các thông báo tiếp theo từ nhà trường.