Categories Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP CỦA CÔNG TY SINGALARITY

Hiện nay, Khoa KHMT có nhận được thông tin tuyển dụng thực tập của SINGALARITY đối với sinh viên khoa KHMT. Nhằm giúp cho các bạn sinh viên cọ xát với kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tạo cơ hội giúp các bạn sinh viên có thể hoàn thành […]

Read More