Categories Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP CỦA CÔNG TY SINGALARITY

Hiện nay, Khoa KHMT có nhận được thông tin tuyển dụng thực tập của SINGALARITY đối với sinh viên khoa KHMT.

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên cọ xát với kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tạo cơ hội giúp các bạn sinh viên có thể hoàn thành tốt chương trình thực tập, Singalarity muốn phối hợp cùng với Khoa Khoa học Máy tính của trường ĐH Công nghệ Thông tin (UIT) để tìm kiếm sinh viên thực tập trong năm 2020.

Các sinh viên có nhu cầu thực tập có thể xem thông tin trong file đính kèm.