Categories Thông báoTin tức

Chúc mừng giảng viên Nguyễn Trí Phúc đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Nhật Bản

Khoa KHMT trân trọng chúc mừng Thầy Nguyễn Trí Phúc đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ tại The Graduate University of Advanced Studies (SOKENDAI), Nhật Bản với luận án: “Semantic Tabular Data Annotation with Knowledge Bases for Data Interoperability – Chú thích ngữ nghĩa dữ liệu dạng bảng với cơ sở tri thức cho khả năng tương tác dữ liệu ”. Thầy Phúc hiện đang là Giảng viên thuộc Bộ môn Trí tuệ nhận tạo, Khoa KHMT. Những kết quả nghiên cứu trong Luận án của Thầy Phúc sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy các môn học tại Bộ môn, Khoa và Trường.