Categories Sinh viênThông báoTin tức

Chúc mừng sinh viên khoa KHMT có bài báo được accept ở Hội nghị MAPR

Chúc mừng sinh viên Hồ Sỹ Tuyển – MSSV: 17521244 được accept ở Hội nghị MAPR. Thông tin bài báo như sau:

Tên bài báo: Interpolation based Anime Face Style Transfer

Tác giả: Sy Tuyen Ho, Vinh-Tiep Nguyen, Thanh Ngo Duc

Nội dung tóm tắt: Bài báo trình bày một phương pháp hậu xử lý cho bài toán chuyển đổi ảnh gương mặt thật sang ảnh gương mặt phong cách anime. Bài toán thuộc nhóm bài toán Unsupervised Image-to-Image Translation, kết quả đạt được thông qua việc kết hợp mô hình tạo ảnh UGATIT (dựa trên GAN) và thuật toán Thin Plate Spline.