Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo sinh viên khoa KHMT nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

Khoa Khoa học máy tính thông báo sinh viên nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng tại phòng E5.2 tòa nhà E từ ngày 02 -05/06/2020 trong giờ hành chính (sáng từ 8h – 11h30; chiều từ 13h30 – 16h00)