Categories Sinh viênTin tức

Hội nghị sinh viên khoa Khoa học máy tính

Thông báo đến các bạn hội nghị sinh viên khoa Khoa học máy tính năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian: 9h30 ngày 19/06/2020

Địa điểm: Giảng đường 1 – Trường ĐH Công nghệ thông tin

Thân mời các bạn sinh viên khoa KHMT tham gia hội nghị.