Categories Tin tức

Thông báo buổi họp về việc chuẩn bị báo cáo KLTN

Để chuẩn bị tốt cho việc báo cáo khoá luận tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020. Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi họp để phổ biến việc báo cáo khoá luận tốt nghiệp sắp tới. Đề nghị tất cả sinh viên (chính quy + tài năng) đang thực hiện KLTN đến tham gia. Các sinh […]

Read More