Categories Tin tức

Thông báo buổi họp về việc chuẩn bị báo cáo KLTN

Để chuẩn bị tốt cho việc báo cáo khoá luận tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020.

Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi họp để phổ biến việc báo cáo khoá luận tốt nghiệp sắp tới.

Đề nghị tất cả sinh viên (chính quy + tài năng) đang thực hiện KLTN đến tham gia. Các sinh viên khác nếu quan tâm có thể đến tham dự.

Thời gian: 09h00 ngày 14/07/2020.

Phòng C101