Categories Tin tứcTin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng công ty COTEMI VIETNAM

Gửi đến các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng công ty Cotemi VietNam, các bạn xem thông tin chi tiết trên các link đính kèm.

Thân

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRtxtW12h9TBfyzti9YMSUJQpf2cwrA1QTnA0Sm5SuB3gwSVIEXk36vbwrsoknsWNNNCA2ByGKxQZMq/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRtxtW12h9TBfyzti9YMSUJQpf2cwrA1QTnA0Sm5SuB3gwSVIEXk36vbwrsoknsWNNNCA2ByGKxQZMq/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRGQ4FQHwsW1p44ShNqvx-yhbhFI_rty2aC4cdXNntEK0kaDAPfxx8AZ57NYJ1XwzLDSwgA-2DIdqVO/pub