Categories Tin tức

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 09-2020

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2020.

Thời gian: đến ngày 21/08/2020, nộp tại VP Khoa (E5.2)

Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đăng ký xét tốt nghiệp https://cs.uit.edu.vn/category/quy-dinh/bieu-mau/
  2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)
  3. Bản sao chứng chỉ quốc phòng (công chứng)
  4. Giấy khai sinh
  5. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng)
  6. Biên lai lệ phí xét tốt nghiệp (đóng tại phòng Kế hoạch-Tài chính)

https://drive.google.com/file/d/1KFtlpa6GEpUHOmLoH3V-8Wy-OZFkIuuN/view?usp=sharing

Riêng trường hợp sinh viên khoá 2012, sẽ hết hạn đào tạo vào ngày 31/08/2020 nên các sinh viên sau nếu đã có chứng chỉ ngoại ngữ liên hệ phòng đào tạo để được xét tốt nghiệp riêng. Mọi thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành trước ngày 31/08/2020.

12520103Nguyễn Anh Duy
12520532Phạm Hồng Ân
12520545Nguyễn Đức Châu
12520825Đào Khánh Duy
12520844Vương Đình Hoàng
12520903Đặng Trọng Quang
12520929Trần Hoàng Tuân