Thông tin về môn CS114-Máy học

Sinh viên khoa KHMT chú ý:

Hiện nay, trong chương trình đào tạo các ngành có 2 môn có cùng tên Máy học là CS114 (ngành KHMT) và IE217 (ngành CNTT).

Môn cơ sở ngành của KHMT là CS114, do đó các bạn sinh viên cần lưu ý khi đăng kí học phần. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về đăng kí học phần, các bạn vui lòng e-mail về Bộ phận Giáo vụ Khoa KHMT (Thầy Ngô Tuấn Kiệt, kietnt@uit.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Phòng E5.2, Lầu 5, Toà nhà E).