Categories Sinh viênThông báoThông tin chungTin tức

Thông báo về địa chỉ email liên lạc công việc tại Khoa

Thân gửi các bạn sinh viên thông tin về email công tác tại Khoa,

Sinh viên có thắc mắc các vấn đề về có liên quan đến giáo vụ, công tác sinh viên,…các bạn có thể mail trực tiếp đến email: giaovu.khmt@uit.edu.vn để nhận được phản hồi nhanh chóng và chính xác từ Ban Chủ nhiệm Khoa, các Trưởng Bộ môn và Cố vấn học tập./.