THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Khoa KHMT sẽ tổ chức cho các sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Sinh viên chính quy đại trà: sáng + chiều ngày 27/08/2020 Sinh viên tài năng: sáng 31/08/2020 Mời