Categories Tin tức

Thông báo xét tuyển bổ sung lớp tài năng khóa 2019

Khoa KHMT sẽ xét tuyển bổ sung sinh viên vào lớp tài năng 2019. Sinh viên tất cả các khoa của Trường Đại học Công nghệ Thông tin nếu có nguyện vọng theo học chương trình tài năng và thỏa các tiêu chuẩn xét tuyển làm đơn đăng ký. (xem thêm trong file kèm theo) […]

Read More