Categories Tin tức

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK1 2020-2021

Sinh viên đã đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp-CS505 trong HK1 năm học 2020-2021 triển khai việc đăng ký đề tài và nộp lại khoa.

Thời gian: đến ngày 25/09/2020 nộp tại VP Khoa (E5.2)

Lưu ý: đơn đăng ký phải có xác nhận của GV hướng dẫn.