Categories Sinh viênThông báoTin tức

TB Nhận chứng chỉ quốc phòng các Khoá

Mời các bạn sinh viên khoa KHMT liên hệ văn phòng Khoa nhận chứng chỉ quốc phòng.

Thời gian nhận chứng chỉ: 9h00 đến 15h00 ngày 5-6/10/2020