TB Nhận chứng chỉ quốc phòng các Khoá

Mời các bạn sinh viên khoa KHMT liên hệ văn phòng Khoa nhận chứng chỉ quốc phòng.

Thời gian nhận chứng chỉ: 9h00 đến 15h00 ngày 5-6/10/2020