Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên sau đại học tháng 10 năm 2020

Chuyển sinh viên khoa KHMT thông báo của Phòng ĐTSĐH&KHCN về việc quy định hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh (link đính kèm) xét vào tháng 10/2020.

Các bạn sinh viên, học viên nộp thông tin đăng ký trên link:   https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA

Thời hạn sinh viên, học viên nộp đăng ký đến hết ngày : 10/10/2020