Môn học LẬP TRÌNH THI ĐẤU dành cho khoá 2020

Chào các bạn sinh viên

Môn học LẬP TRÌNH THI ĐẤU dành cho các bạn SV khoá tuyển 2020 bắt đầu mở đăng ký tại đây: https://forms.gle/tVxUAC8iwoaa3XH8A

Các bạn quan tâm cần đăng ký sớm để nhận các thông báo cập nhật về lớp học.Trong thời gian chờ đợi các thông báo tiếp theo, các bạn có thể tham gia lớp học UIT ALGO BOOTCAMP trên Google Classroom với Class code: yngtjvy