THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2020

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể xét tốt nghiệp và tham gia Lễ tốt nghiệp vào cuối tháng 11/2020.

Trường sẽ tổ chức đợt xét tốt nghiệp vào tháng 10/2020.

Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: từ 20/10 đến 26/10/2020.

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Vp Khoa (phòng E5.2)