Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo học bổng cho sinh viên Khoa Khoa học Máy tính năm học 2020

Các em sinh viên Khoa Khoa học Máy tính thân mến, quỹ học bổng Khoa Khoa học Máy tính là quỹ học bổng dành cho sinh viên đang học tập tại Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học CNTT nhằm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích học tập, nghiên cứu. 

Sinh viên được lựa chọn sẽ nhận học bổng qua hình thức tài trợ một phần học phí trong năm học. Năm nay, quỹ học bổng Khoa Khoa học Máy tính dự kiến trao 10 suất học bổng cho sinh viên của Khoa với các đối tượng cụ thể như sau :

1. Đối tượng và số lượng học bổng: 

    – Đối tượng 1 : 

 • Sinh viên Khoa Khoa học máy tính có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, gia đình thuộc diện hộ nghèo.. 
 • Giá trị học bổng (dự kiến): 100% học phí cho 1 học kỳ trong năm học theo định mức học phí chính qui đại trà của Trường.

    – Đối tượng 2 :

 • Sinh viên Khoa Khoa học máy tính có kết quả học tập tốt, có thành tích NCKH nổi bật.
 • Giá trị học bổng (dự kiến) : 50% học phí cho 1 học kỳ trong năm học theo định mức học phí chính qui của Trường.

2. Hồ sơ và yêu cầu xét học bổng :

 – Đối tượng 1 :

 • Điểm học tập từ 6.0 trở lên.
 • Ưu tiên sinh viên chưa nhận học bổng khác của Trường. Với sinh viên đã nhận học bổng khác của Trường, vẫn được nộp hồ sơ xét học bổng.
 • Hồ sơ bao gồm:
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh của sinh viên gửi đến Ban chủ nhiệm Khoa.
 • Bài luận không quá 1.000 từ với chủ đề “Quan điểm sống, Ước mơ, kế hoạch nghề nghiệp tương lai của tôi” gửi đến Ban chủ nhiệm Khoa.
 • Một tờ giấy A4 ghi thông tin liên lạc của sinh viên : họ và tên sinh viên, hệ đào tạo, email, số điện thoại di động.
 • Các giấy tờ khác (nếu có):
 • Giấy xác nhận gia đình thuộc diện Hộ nghèo, khó khăn của chính quyền địa phương.
 • Giấy xác nhận tham gia hoạt động của Khoa, Trường, đoàn thể, cộng đồng và xã hội (nếu có).
 • Các thành tích khác trong năm học (nếu có)

–  Đối tượng 2 :

 • Điểm học tập từ 7.5 trở lên.
 • Ưu tiên sinh viên chưa nhận học bổng khác của Trường. Với sinh viên đã nhận học bổng khác của Trường, vẫn được nộp hồ sơ xét học bổng.
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Bài luận không quá 1.000 từ với chủ đề “Quan điểm sống, Ước mơ, kế hoạch nghề nghiệp tương lai của tôi” gửi đến Ban chủ nhiệm Khoa.
 • Một tờ giấy A4 ghi thông tin liên lạc của sinh viên : họ và tên sinh viên, hệ đào tạo, email, số điện thoại di động.
 • Các giấy tờ khác (nếu có):
 • Giấy xác nhận gia đình thuộc diện Hộ nghèo, khó khăn của chính quyền địa phương.
 • Giấy xác nhận tham gia hoạt động của Khoa, Trường, đoàn thể, cộng đồng và xã hội (nếu có).
 • Các thành tích khác trong năm học (nếu có)

3. Thời gian :

 • Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày thông báo cho đến ngày 10/11/2020
 • Ban chủ nhiệm Khoa KHMT thông báo sinh viên đạt học bổng từ ngày 16/11/2020. Trong thời gian xét học bổng, ban chủ nhiệm Khoa có thể sẽ mời sinh viên đến văn phòng Khoa để trao đổi thêm.
 • Khoa sẽ tổ chức buổi trao học bổng trong tháng 11/2020
 • Hồ sơ nộp : sinh viên bỏ tất cả các giấy tờ theo yêu cầu trong phong bì lớn và gửi về Văn phòng Khoa Khoa học Máy tính đến Cô Phạm Thị Thanh Uyên – Thư ký Khoa, trong giờ hành chính.