Categories Sinh viênThông báoTin tức

SỰ KIỆN CS OPEN DAY 2020 VÀ SEMINAR: “TÌM HIỂU VỀ THỊ GIÁC VÀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 3 CHIỀU tại VinAI”

NGÀY HỘI SIÊU HOT DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA HỌC MÁY TÍNH Cơ hội nghiên cứu khoa học, giao lưu trao đổi tìm hiểu về Thị giác và Đồ họa Máy tính 3 chiều. LỊCH TRÌNH Seminar chủ đề “TÌM HIỂU VỀ THỊ GIÁC VÀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 3 CHIỀU tại VinAI” 🌎Link đăng […]

Read More