CHÚC MỪNG Giải thưởng bài báo sinh viên xuất sắc nhất tại Hội nghị KSE 2020

Chúc mừng sinh viên khoa KHMT có bài báo sinh viên xuất sắc nhất trong hội nghị 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2020), Cần Thơ, Việt Nam, Tháng 11/2020.