Categories Tin tức

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Khoa KHMT thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau:

  • Sinh viên nộp đơn đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (có xác nhận của GV hướng dẫn) + 01 quyển báo cáo bìa mềm.
    • Thời gian nộp: từ ngày 13/01/2021 – 18/01/2021: tại VP Khoa.
    • https://cs.uit.edu.vn/2018/06/08/mau-don-va-hinh-thuc-trinh-bay-khoa-luan-tot-nghiep/
  • Thời gian gặp phản biện: từ 22/01/2021 – 28/01/2021.
    • Sinh viên chuẩn bị quyển báo cáo + chương trình demo + … để gặp phản biện.
  • Thời gian tổ chức bảo vệ: từ 01/02/2021 – 04/02/2021.