KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021

Khoa Khoa học máy tính thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2021 theo file đính kèm Lưu ý trong đợt này SV nộp hồ sơ trực