THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ HỌC VỤ HK1 NĂM HỌC 2020-2021

Trường sẽ xét xử lý học vụ của HK1 năm học 2020-2021.

Các sinh viên bị xử lý: Cảnh báo học vụ hoặc Buộc thôi học có thể nộp đơn xin cứu xét.

Khóa 2013, 2014, 2015 đã hết thời gian đào tạo chính thức, do đó cần làm đơn xin gia hạn thời gian đào tạo + đơn xin cứu xét.

Thời gian: từ 22/03 đến 29/03/2021, nộp tại VP Khoa KHMT.