Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 05-2021

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021.

Các sinh viên hoàn thành chương trình học, nhưng còn nợ AV2, AV3 sẽ không có tên trong danh sách. Nếu muốn xét tốt nghiệp thì nộp thêm đơn xin miễn môn AV2, AV3 (dùng chứng chỉ ngoại ngữ để thay thế)

Thời gian: từ 05/05 – 12/05/2021 tại VP Khoa.

Do tình hình dịch bệnh, nên PDT đã có thông báo điều chỉnh việc xét nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.

Sinh viên sẽ nộp hồ sơ online theo hướng dẫn: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-xet-tot-nghiep-dot-2-nam-2021-dieu-chinh-ke-tu-ngay-1052021

Hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng ký xét tốt nghiệp https://cs.uit.edu.vn/2018/12/10/mau-don-xet-tot-nghiep-2/
  • Bản sao bằng tốt nghiệp TNPT (công chứng)
  • Bản sao chứng chỉ quốc phòng (công chứng)
  • Bản sao giấy khai sinh (công chứng) hoặc trích lục khai sinh.
  • Chứng chỉ ngoại ngữ (bản photo, không cần công chứng)
  • Biên lai lệ phí (đóng tại phòng Kế hoạch-Tài chính)