VinAI Research Webinar: Insights from AI Residency Program

Một webinar không thể bỏ lỡ đến từ VinAi Research! TOPIC: Insights from AI Residency Program Link đăng ký: https://forms.gle/mVc1mUZxeP1VLh878 Tổng quan: sự kiện sẽ là nơi, chúng ta được giới thiệu toàn cảnh về VinAI Residency Program bởi chính những người trong cuộc. Bên cạnh đó, những Reserch Scientist, AI Engineer hàng đầu tại […]