VinAI Research Webinar: Insights from AI Residency Program

Một webinar không thể bỏ lỡ đến từ VinAi Research!

📌TOPIC: Insights from AI Residency Program📌

🌎Link đăng ký: https://forms.gle/mVc1mUZxeP1VLh878

📌Tổng quan: sự kiện sẽ là nơi, chúng ta được giới thiệu toàn cảnh về VinAI Residency Program bởi chính những người trong cuộc.

Bên cạnh đó, những Reserch Scientist, AI Engineer hàng đầu tại VinAI – vùng đất mà rất nhiều CS-er đang khao khát được đặt chân đến sẽ cùng với các tiến sĩ đầu ngành đang học tập và làm việc tại những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Họ đến và chia sẻ câu chuyện thú vị trong công việc nghiên cứu của mình cũng như cách mà họ vạch ra lộ trình để tìm thấy bản thân trên con đường đi đến thành công.

📌Thông tin chi tiết sự kiện: https://fb.me/e/3wILlXhHh

Nhanh chóng đăng ký để không bỏ lỡ sự kiện vì số lượng tham gia có giới hạn!

#CS_UIT