Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngày 09/08/2021 (online)


MSSVHỌ TÊNTÊN ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANHGV HƯỚNG DẪN
18521681Nguyễn Chí VỹNghiên cứu mô hình học cộng tác trong phát hiện tấn công mạngAn intrusion detection approach using federated learningThS. Phan Thế Duy
TS. Phạm Văn Hậu
17520591
17520878
Trần Hoàng Huy
Nguyễn Tấn Phát
Tái tạo vùng ảnh bị mất sử dụng mạng học sâuUsing GANs for image completionTS. Mai Tiến Dũng
17520942
17521173
Trần Hồng Quân
Lê Viết Trung
Cải tiến độ chính xác phân lớp ảnh đối nghịch bằng phương pháp tăng cường dữ liệu huấn luyệnImproving adversarial image classification accuracy using training data augmentationTS. Mai Tiến Dũng
17520694Đặng Khắc LộcPhân tích và cảnh báo xu hướng học tập của sinh viênData analysis for early-warning at risk studentsTS.Nguyễn Lưu Thùy Ngân
TS. Dương Ngọc Hảo