Thông tin về việc tiếp nhận thông tin Sinh viên gặp khó khăn qua Hotline


Nhằm tạo điều kiện và nắm bắt tình hình sinh viên ở KTX năm học 2020-2021 phải rời Ký túc xá theo Thông báo 183/TB-TTQLKTX, ngày 28/5/2021 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) để nhường chỗ cho người cách ly. Để kịp thời nắm bắt nhu cầu và tiếp nhận các phản ánh, đề xuất hỗ trợ từ sinh viên nội trú gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm cung cấp các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận của sinh viên đang còn kẹt lại khu vực: Thành phố Thủ Đức, thành phố Dĩ An và Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 15/8/2021 đến khi có thông báo mới của Trung tâm.

2. Các kênh tiếp nhận:

2.1. Kênh hotline chính: SĐT Phòng CTSV 0866 627 268 (24/24h)

2.2. Facebook fanpage TTQLKTX: https://www.facebook.com/ktxdhqghcm/,

Email TTQLKTX: ktx@vnuhcm.edu.vn (từ 07h00 đến 22h00 hàng ngày, kể cả chủ nhật)

2.3. Kênh hotline các cụm nhà/ Trưởng nhà (từ 07h00 đến 21h00 hàng ngày, kể cả chủ nhật).

– Ban quản lý cụm nhà AF, ĐT: 0868.327.337, Email: bqlcumnhaaf@gmail.com

– Ban quản lý cụm nhà AG, ĐT: 0866.178.268, Email: banquanlycm.ag@gmail.com

– Ban quản lý cụm nhà AH, ĐT: 0987.361.256, Email: ktx.banquanly.ah@gmail.com

– Ban quản lý cụm nhà BB, ĐT: 0866.657.679, Email: banquanlycmbb@gmail.com

– Ban quản lý cụm nhà BD, ĐT: 0866.736.279, Email: banquanlycumbd@gmail.com

– Ban quản lý cụm nhà BE, ĐT: 0866.044.979, Email: bqlcumnha.be@gmail.com

– Cụm nhà BA:

1.1. Nhà BA1 – BA2 (Lầu 2 – Lầu 8 ), ĐT: 0965 172 541, Email: ngocdung2501ktx@gmail.com

1.2. Nhà BA3 – BA2 (Lầu 9 – Lầu 12), ĐT: 0981 463 809, Email: nguyenhuong3289@gmail.com

1.3. Nhà BA4, ĐT: 0904 664 015, Email: phamanhduy789@gmail.com

1.4. Nhà BA5, ĐT: 0982 996 168, Email: lazycat268@gmail.com

– Cụm nhà BC:

1.1. Nhà C1 (Lầu 2 – lầu 7), nhà C06, ĐT: 0379 133 719, Email: namlv1987@gmail.com

1.2. Nhà C1 (Lầu 8 – lầu 12), nhà C2, ĐT: 0908 669 386, Email: haan.ktx@gmail.com

1.3. Nhà C03 – C04, ĐT: 0946 810 018, Email: thothotran90@gmail.com

1.4. Nhà C05, ĐT: 0344 672 668, Email: nguyenthihuyen161@gmail.com

Để đảm bảo thông tin tiếp nhận được chính xác và quy trình hỗ trợ được thuận lợi, sinh viên vui lòng cung cấp các thông tin sau khi liên hệ Hotline hoặc gửi thông tin phản ánh đến các kênh khác:

– Họ và tên

– Trường

– MSSV

– Phòng/nhà (KTX)

– Tình trạng hiện tại của bản thân về khó khăn, sức khỏe (thuộc đối tượng F0 – F1 nếu có)

– Tình trạng hiện tại của bản thân về khó khăn, sức khỏe (thuộc đối tượng F0 – F1 nếu có)

– Địa chỉ hiện đang lưu trú