Categories Tin tức

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK1 2021-2022

Sinh viên sau khi đăng ký học phần môn CS505 – Khóa luận tốt nghiệp sẽ thực hiện đăng ký đề tài. Thời gian: đến ngày 05/09/2021. Cách đăng ký: Gửi phiếu đăng ký đến mail: kietnt@uit.edu.vn, đồng thời CC cho GV hướng dẫn (bắt buộc) Tiêu đề: Đăng ký khóa luận tốt nghiệp HK1 […]

Read More