THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK1 2021-2022


Sinh viên sau khi đăng ký học phần môn CS505 – Khóa luận tốt nghiệp sẽ thực hiện đăng ký đề tài.

Thời gian: đến ngày 05/09/2021.

Cách đăng ký:

  • Gửi phiếu đăng ký đến mail: kietnt@uit.edu.vn, đồng thời CC cho GV hướng dẫn (bắt buộc)
  • Tiêu đề: Đăng ký khóa luận tốt nghiệp HK1 2021-2022
  • Nội dung mail:
    • Họ tên, mã số
    • Hệ đào tạo: (Đại trà/Chất lượng cao/Tài năng)
    • Đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh (đối với hệ CLC sẽ được tính 10TC vào học phần tiếng Anh phải học trong chương trình)