Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

1. Mục đích: – Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội, phát […]

Read More
Categories Thông báoTin tức

Chúc mừng Tiến sĩ Lương Ngọc Hoàng – giảng viên khoa Khoa Khoa học Máy tính nhận được học bổng sau tiến sĩ từ quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Chúc mừng Tiến sĩ 𝗟𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 – giảng viên khoa Khoa Khoa học Máy tính đã xuất sắc nhận được học bổng sau tiến sĩ từ quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBIGDATA) 

Read More
Categories Sinh viênThông báoTin tức

Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2021

Giới thiệu chung: Giải thưởng UIT HONORS CHALLENGE được Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức nhằm khuyến khích những sinh viên giỏi liên tục nỗ lực để đạt được những thành tích đỉnh cao, thông qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và rèn luyện ý chí vượt […]

Read More