Categories Sinh viênThông báoTin tức

Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2021

Giới thiệu chung: Giải thưởng UIT HONORS CHALLENGE được Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức nhằm khuyến khích những sinh viên giỏi liên tục nỗ lực để đạt được những thành tích đỉnh cao, thông qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và rèn luyện ý chí vượt […]

Read More