Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2021


 1. Giới thiệu chung:
 • Giải thưởng UIT HONORS CHALLENGE được Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức nhằm khuyến khích những sinh viên giỏi liên tục nỗ lực để đạt được những thành tích đỉnh cao, thông qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và rèn luyện ý chí vượt qua thử thách.
 • Đối tượng tham gia là sinh viên chương trình đào tạo tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin) và sinh viên các chương trình khác có nguyện vọng phấn đấu trở thành sinh viên CTĐT tài năng.
 • Sinh viên tham gia UIT HONORS CHALLENGE được đánh giá để trao giải thưởng bởi Hội đồng xét thưởng dựa trên tiêu chí chính là thành tích tại những cuộc thi học thuật đỉnh cao và những tiêu chí phụ gồm: điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021-2022, ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa. 
 • Giải thưởng được trao cho từng cá nhân với các mức và số lượng giải thưởng như sau: Giải Đặc biệt – 100 triệu đồng (1 giải/ngành), Giải A – 60 triệu đồng (1 giải/ngành), Giải B – 30 triệu đồng (3 giải/ngành), Giải C – 20 triệu đồng (6 giải/ngành). Giải thưởng được xét riêng theo từng ngành có đào tạo chương trình tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin).
 1. Đối tượng tham gia:
 • SV CTĐT Tài Năng ngành KHMT và ngành ATTT từ khoá tuyển 2019 trở đi.
 • SV các CTĐT khác có nguyện vọng ứng tuyển vào CTĐT Tài Năng.
 1. Thời gian thực hiện:
 • Thời gian tính thành tích: 07/2021 – 12/2021.
 • Thời gian SV nộp hồ sơ xét thưởng: 01 – 15/01/2022.
 • Thời gian Hội đồng xét thưởng làm việc: 16 – 30/01/2022.
 • Trao giải thưởng: 02/2022.
 1. Địa điểm:
 • Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

https://oep.uit.edu.vn/vi/hb-giai-thuong-sinh-vien-tai-nang-cham-toi-dinh-cao-nam-2021