THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÔNG BỐ KH CHO SV, HVCH, NCS ĐỢT THÁNG 10/2021


Để hỗ trợ cho các SV chuẩn bị tốt nghiệp có thành tích BBKH, Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến hết ngày 15/10/2021.

Form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA

Lưu ý: Danh sách các môn học sẽ được Khoa KHMT xét miễn/cộng điểm nếu có bài báo KH bao gồm: Thực tập(CS551), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (CS519).

Sau khi nộp vào form, các bạn gửi kết quả về uyenptt@uit.edu.vn

https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/documents/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf