THÔNG BÁO XỬ LÝ HỌC VỤ HK2,3 NĂM HỌC 2020-2021

Trường chuẩn bị xét xử lý học vụ HK2,3 năm học 2020-2021.

Sinh viên có tên trong danh sách có thể nộp đơn xin cứu xét xử lý học vụ.

 • Sinh viên khóa 2013 đã đủ điều kiện tốt nghiệp chỉ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, do tình hình dịch bệnh không thi được, có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian nộp CC ngoại ngữ thêm 01 HK (đến hết HK1 2021-2022).
 • Khóa 2015 do đã hết hạn đào tạo có thể làm đơn xin gia hạn đào tạo thêm 01 HK.

https://cs.uit.edu.vn/category/quy-dinh/bieu-mau/

Để tạo điều kiện thuận tiện, khoa sẽ nhận đơn online:

 • Sinh viên sử dụng email của trường cấp và gửi cho thầy Kiệt: kietnt@uit.edu.vn
 • Tiêu đề: Đơn xin cứu xét xử lý học vụ HK2 2020-2021
 • Nội dung:
  • Mã số sinh viên:
  • Họ tên:
  • Hệ đào tạo: đại trà/chất lượng cao
 • Sinh viên đính kèm đơn có chữ ký là file ảnh chụp/scan (JPG) hoặc file PDF
  • Tên file: mssv_DonCuuXet hoặc mssv_DonGiaHan

Thời gian nộp đơn (online): từ 18/10/2021 – 23/10/2021