Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn  về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh […]

Read More