Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịch bệnh và giãn cách xã hội

Gửi đến các bạn sinh viên TB số 94/TB-ĐHCNTT Về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịch
bệnh và giãn cách xã hội (file đính kèm)