Categories Tin tức

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường. Sinh viên sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Từ 28/12 – 30/12/2021: nộp đơn đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp gồm: Đơn đăng ký, nộp online qua mail kietnt@uit.edu.vn (có cc cho GV hướng dẫn để xác nhận), nếu nhóm […]

Read More