Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022


Theo kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường. Sinh viên sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau:

 • Từ 28/12 – 30/12/2021: nộp đơn đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp gồm:
  • Đơn đăng ký, nộp online qua mail kietnt@uit.edu.vn (có cc cho GV hướng dẫn để xác nhận), nếu nhóm 2 SV thì 1 SV gửi đồng thời cc cho SV còn lại (Tên file: mssv_DonBaoVe.PDF hoặc mssv1_mssv2_DonBaoVe.PDF)
  • Bản PDF báo cáo. (Tên file: mssv_KLTN.PDF hoặc mssv1_mssv2_KLTN.PDF)
  • Tiêu đề mail: Đăng ký bảo vệ KLTN HK1 2021-2022
  • Nội dung mail:
   • Họ Tên: SV1 – SV2
   • MSSV: mssv1 – mssv2
   • Hệ đào tạo: Chính quy/Chất lượng cao/Tài năng.
 • Từ 07/01/2022 – 16/01/2022: SV liên hệ GV phản biện theo danh sách khoa cung cấp.
 • Thời gian bảo vệ dự kiến: từ 17/01/2022 đến 25/01/2022.
 • Hình thức báo cáo: dự kiến SV sẽ báo cáo online sử dung MS Teams.

Đề nghị sinh viên nộp hồ sơ bảo vệ đúng thời gian để đảm bảo tiến độ tổ chức bảo vệ.