Tuyển Thực tập sinh tháng 2/2022 – Công ty TMA Solutions


Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 35 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 2/2022). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 30/1/2022, hồ sơ bao gồm:

–          CV tiếng Anh

–          Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường

–          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)