THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP TRỰC TIẾP


Nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên quay trở lại trường học tập trực tiếp và triển khai công tác năm học 2021-2022 các hoạt động cho sinh viên. Trường ĐH Công nghệ Thông tin tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên cụ thể như sau:

? Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy còn đang học tại trường.

? Thời gian: từ ngày 29/01/2022 đến 15:00 ngày 7/02/2022.

? Hình thức thực hiện: sinh viên thực hiện khảo sát theo đường dẫn: https://link.uit.edu.vn/KhaoSatYKienSV_012022

? Lưu ý:

Sinh viên KHÔNG thực hiện khảo sát sẽ bị trừ điểm rèn luyện và sẽ KHÔNG được xét học bổng (khuyến khích học tập và các học bổng khác).

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/…/thong-bao-ve-viec-khao-sat-y…