Bạn biết gì về UCPC?

Từ kim chỉ nam là hướng đến sự phát triển toàn diện của sinh viên Năm 2014, dưới sự chỉ đạo của thầy Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng Công tác sinh viên, cuộc thi lập trình thuật toán UIT ACM đã ra đời với sứ mệnh mang lại một môi trường lập trình thi […]